Voorwaarden

 

Stichting Stomaatje draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op het forum en onderschrijft niet altijd de inhoud van de berichten. Stichting Stomaatje accepteert daarom op geen enkele wijze verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de teksten op dit forum.

 

Om te zorgen dat iedereen zich op het forum thuis voelt en kan vinden wat hij of zij zoekt, zijn er een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden:

 

Gedrag

 

Je bent als gebruiker te gast op het stomaforum. Op dit forum gelden de normaal geldende fatsoensnormen en omgangsregels, dus blijf beleefd en vriendelijk tegen iedereen. Ga respectvol om met andere gebruikers. Kritiek mag je rustig hebben, een discussie mag best een beetje ‘oplopen’ maar laat het niet uitlopen in een ordinaire scheldpartij.

Gebruik argumenten in een discussie, geen beledigingen. Mensen uitschelden, beledigen, aanvallen of opzettelijk kwetsen is niet de bedoeling. Persoonlijke discussies horen op het forum niet thuis. Deze dienen per e-mail of pb (privé bericht) gevoerd te worden.

Net als in het echte leven zul je op het stomaforum mensen tegenkomen die je niet mag, of waar je de zenuwen van krijgt. Als je het niet op kan brengen op een volwassen manier met zo iemand om te gaan: ontloop of negeer de persoon dan, het forum is daar groot genoeg voor.

Via de pc komen opmerkingen vaak harder over dan ze bedoeld zijn. Discussiëren is lastig, zeker online als je een hoop informatie in de vorm van gezichtsuitdrukking, gebaren en toon van de stem mist. Houd hier rekening mee op het moment dat je een discussie aangaat. Gebruik waar nodig smilies om aan te geven dat je een grapje maakt, of iets niet zo sterk bedoelt als de lezer het eventueel kan opvatten. De belangrijkste regel voor een goede discussie blijft: val de argumenten van de 'tegenpartij' aan, en niet de 'tegenpartij' zelf.

 

Taalgebruik

 

Scheldwoorden, krachttermen, schuttingtaal, schelden en vloeken zijn te allen tijde verboden op dit forum. Dit soort uitlatingen zullen door de moderators onmiddellijk worden verwijderd. Bij herhaling zal het betreffende forumlid op dit gedrag worden aangesproken en zo nodig zullen er passende maatregelen worden getroffen.

Probeer zoveel mogelijk foutloos en in ABN te schrijven zodat het voor iedereen goed te volgen en leesbaar is. Gebruik op het forum standaard Nederlands en dus geen MSN, SMS of Breezer. Spelfouten en missende hoofdletters/leestekens maken je teksten moeilijk leesbaar: gebruik bij twijfel een spellingscontrole.

Verdeel lange lappen tekst onder in alinea's en gebruik witregels (lege regels tussendoor) om je tekst duidelijker te maken. Gebruik de 'voorbeeld' functie en kijk je tekst nog even na op spelfouten voordat je het op het forum zet. Ook berichten en titels bestaande uit alleen hoofdletters worden niet gewaardeerd.

Houd er ook rekening mee dat je zelf geen berichten kunt verwijderen, wel kun je ze binnen een uur nog veranderen. Op het moment dat je toch spijt hebt gekregen van iets dat je op het stomaforum hebt geplaatst, of problemen hebt naar aanleiding van informatie die op het forum staat, kun je contact opnemen met de beheerders of moderators.  

 

Privacy

 

Een deel van het forum is te lezen voor gasten en in de zoekmachines te vinden. Dit staat bij elk topic duidelijk aangegeven, houd daar dus rekening mee. Daarnaast is er nog een gedeelte alleen beschikbaar voor de mensen die zich hebben voorgesteld. Deze topics zijn beschermd en niet in de zoekmachines te vinden.

Zet geen privé gegevens van jezelf op het forum als je adres en telefoonnummer, mensen kunnen daar misbruik van maken. Het is ook niet de bedoeling om privégegevens of communicatie van anderen op het stomaforum te zetten.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn: het plaatsen van een privébericht van een andere gebruiker, het plaatsen van telefoonnummers / rekeningnummers / volledige namen van anderen, het plaatsen van een email van een ander, het plaatsen van een MSN gesprek. Houd er rekening mee dat wat je schrijft, door een heleboel mensen gelezen kan worden.

Een deel van het forum is afgeschermd en alleen leesbaar voor leden. Je account op het stomaforum is strikt persoonlijk, het is nooit toegestaan een account te delen, uit te lenen of van het account van iemand anders gebruik te maken. Verder is het gebruik van meerdere accounts niet toegestaan, iedere gebruiker heeft dus maximaal één account op het stomaforum.  

 

De berichten

 

Stichting Stomaatje behoudt zich het recht voor om berichten op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen, te wijzigen of het gehele onderwerp te sluiten. Over de beslissingen die we genomen hebben, gaan we niet in discussie. De beslissing zal altijd gebaseerd zijn op de voorwaarden op deze pagina.

Het is op het stomaforum niet toegestaan materiaal te publiceren dat in strijd is met de wet, en dan in het bijzonder met Artikel 137c van het strafrecht. Dit artikel luidt: Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

In iets makkelijkere bewoording betekent dit dat je in je berichten op het stomaforum niets mag zetten wat opzettelijk fout, onnauwkeurig, krenkend enzovoorts is. Ook reclame en spammen in berichten is verboden, kijk verder op deze pagina voor meer informatie hierover.

Om te zorgen dat iedereen kan vinden wat hij zoekt op het stomaforum, dienen berichten of nieuwe topics zoveel mogelijk te worden geplaatst in het onderwerp wat het meest van toepassing is. In geval van twijfel kan een beroep worden gedaan bij de moderators in het topic: help & suggesties.

Kijk ook voordat je een nieuw topic begint of er al een soortgelijk topic bestaat waar je in verder kunt gaan. Het is niet toegestaan een topic meer dan één keer te plaatsen ('crossposten'). Ook over eenzelfde onderwerp meerdere topics plaatsen (dubbelposten) is niet toegestaan.

Probeer in de berichten zoveel mogelijk bij het onderwerp te blijven (on-topic). Heb je zin om over het weer of iets anders te praten, doe dat dan onderaan in off-topic. Wijk niet teveel af van het onderwerp, vaak dwaalt een onderwerp af en wordt het allemaal erg onoverzichtelijk.

In het onderwerp moet een tekst staan met een duidelijke omschrijving. Alleen "HELP" of "Ik heb een vraag" is niet genoeg. Topic-titels met alleen hoofdletters of een heleboel uitroeptekens zijn ook niet welkom.

Niet slow-chatten, als de topic starter een snelle oplossing zoekt. Vaak dwaalt een onderwerp af en wordt uiteindelijke het probleem niet opgelost. Als je met een ander forumlid/leden wilt kletsen kan dat op ICQ/MSN en via andere dergelijke media.  

 

Het gebruik van "Smileys", "Gifs" en overige afbeeldingen

 

Het is toegestaan om ter verduidelijking van, bijvoorbeeld, een emotie of uitdrukking een van de bovenstaande afbeeldingen te gebruiken. Maar ook hier gelden weer de normale fatsoensnormen tegenover het gebruik van deze afbeeldingen. Die mogen in geen geval van kwetsende, beledigende, denigrerende of anderszins storende aard zijn. Indien dit toch wordt geconstateerd door de beheerders of moderators, zal het desbetreffende bericht worden verwijderd en zal het lid worden gewaarschuwd en aangesproken op zijn gedrag. Bij herhaling en/of continuering van dit voorval zullen passende maatregelen worden genomen.  

 

Reclame/spammen

 

Spam en reclame is op geen enkele manier toegestaan op het stomaforum. Gezien de non-commerciële aard van het Stomaatje forum is het verboden bewust reclame te maken voor forums, winkels, merken e.d. Wel is het toegestaan een merknaam te noemen ter verduidelijking van een bericht of uitleg.

Er mag niet worden gelinkt naar websites van commerciële aard.

Geef altijd een bron van je informatie.

Accounts die enkel worden gebruikt om (commerciële) links te spammen worden geband. Ook het herhaaldelijk noemen van links/producten in discussies of het aanprijzen van je eigen producten/website waar dat irrelevant is, wordt bestraft. Dit geldt ook voor het ongevraagd versturen van pb's met reclame.

Ook commerciële bijdragen door bedrijven en links naar onrelevante websites wordt gezien als spam en e-mail adressen uit de ledenlijst gebruiken om reclame uitingen te sturen.

Als forumnaam mag er geen bedrijfsnaam of indirecte reclame worden gebruikt.

Het is niet de bedoeling dat een bedrijf lid wordt van het forum om zijn product te promoten.

Je wordt alleen lid als privé persoon. Een forumaccount is voor persoonlijk gebruik; het plaatsen van oproepen door organisaties wordt niet toegestaan.

Reclame uitingen in de signature (automatische handtekening onder elk bericht) en de avatar zijn verboden, behalve als dat is afgesproken met de beheerders. De beheerders bepalen in dit geval de grenzen van wat wel en wat niet aanvaardbaar is.

Alle oproepen waarin de medewerking van forumbezoekers wordt gevraagd zijn niet toegestaan. Als je medewerking wilt van Stichting Stomaatje of onze bezoekers voor bijvoorbeeld een verslag, (wetenschappelijk) onderzoek of interview, dan kun je contact opnemen met info@stomaatje.nl. 

 

Gedrag

 

* Signature * Het is voor elk lid mogelijk een zogenaamde standaard handtekening (signature) automatisch onder elk gepost bericht te plaatsen, dit kan worden opgegeven in het eigen profiel. Deze handtekening kan gewone tekst of een link bevatten. Gebruik het liefst in deze handtekening geen afbeeldingen in de vorm van (bewegende) plaatjes (Gif’s), banners, foto’s en dergelijke. Smilies zijn wel toegestaan. Tevens is het in deze signature niet toegestaan reclame uitingen en/of telkens wijzigende reclameteksten of aanbiedingen te plaatsen in wat voor vorm dan ook, behalve als dat is afgesproken met de beheerders. Tegen overtreding van deze regel zal streng worden opgetreden.  

 

Gedrag

 

* De Avatar * Het is elk lid toegestaan een zogenaamde Avatar te gebruiken. Het is in geen enkel geval toegestaan reclame te maken in deze avatar, in welke vorm dan ook. Ook dient deze Avatar d.m.v. compressie zo klein mogelijk gemaakt te worden, dit i.v.m. de bandbreedte.  

 

Gedrag

 

* Prive Berichten/E-mails via het forum * Misbruik maken van de mogelijkheid van het sturen van een pb (Persoonlijke Bericht) of e-mail via het forum voor onder andere commerciële doeleinden, forumleden lastigvallen, spammen etc, kan resulteren in een waarschuwing van de beheerders. Afhankelijk van de situatie kan het forumlid worden verwijderd van het forum. Door het adressenbestand van het Stomaatje forum te misbruiken schend je de privacy van de forumleden, en dat is verboden.  

 

Moderators

 

Het stomaforum heeft moderators aangesteld om het forum on-topic te houden, het zijn allemaal vrijwilligers en hebben vaak zelf een stoma of komen er dichtbij mee in aanraking.

Berichten kunnen worden verplaatst door een van de Moderators en zal als zodanig worden gemarkeerd of door middel van een persoonlijk bericht op de hoogte worden gebracht met reden van de verandering. Ook kunnen de moderators topics samenvoegen of een heel topic verplaatsen.

Ook hier zal melding van worden gemaakt door bijvoorbeeld het achterlaten van een link. Constructieve op- en aanmerkingen over het forumbeleid zijn welkom via pb of mail, ongefundeerde kritiek op moderators is niet toegestaan. Klachten over moderators en hun acties kunnen per pb of e-mail aan de beheerders worden verstuurd.

Wat mag wel:

constructieve kritiek op het Stomaatje beleid horen we graag. Ben je het niet eens met een algemene regel of mis je iets: laat het ons weten. Als je problemen hebt met een bepaalde moderator, meldt dit dan bij de beheerders. Als een moderator buiten zijn boekje gaat kan hij daar op aangesproken worden en eventueel uit zijn functie worden gezet.

Tip een mod: Als je ziet dat er ergens op het forum iets gebeurd wat niet volgens deze regels is, waarschuw dan de moderators door hen een pb of e-mail te sturen. Internet is een vluchtig medium waardoor de moderators niet alle problemen zelf signaleren, je helpt ons hier dus een hoop mee!  

 

Extra

 

Het invullen van het formulier bij aanmelding is verplicht. Indien dit niet wordt ingevuld wordt je na een herinnering verwijderd. Als je een half jaar niet meer hebt ingelogd op het Stomaatje forum, sturen de beheerders je tweemaal een e-mail. Als je na die e-mails binnen 4 weken weer inlogt of via de mail aangeeft dat je alleen meeleest (wat we respecteren), word je niet verwijderd.

Hebben de beheerders na die 4 weken nog niets van je vernomen, dan word je verwijderd uit het bestand van het Stomaatje forum. Natuurlijk mag je, als je ooit weer de behoefte hebt om aan het forum deel te nemen, je weer opnieuw aanmelden.

Als je wordt verwijderd, worden ook je voorsteltopic en eventueel fototopic verwijderd. Het is niet mogelijk om je andere berichten te verwijderen, aangezien dan de verhaallijnen niet meer kloppen.  

 

Klachten, commentaar en voorstellen

 

Al deze berichten dienen alleen en uitsluitend te worden gericht in een pb of e-mail aan de beheerders of moderators. Alle verzoeken die niet via e-mail of pb aan de beheerders of moderators worden gedaan zullen worden genegeerd en zonder opgaaf van reden worden verwijderd.

Klagen over individuele sancties aan gebruikers is niet de bedoeling: een verwijdering of ban is een zaak tussen de moderators en de gebruiker, de rest van het stomaforum heeft niet de informatie voor handen om een gewogen mening over de sanctie te vormen.

Een gebruiker die zich gedupeerd voelt door de ban of verwijdering kan contact opnemen met het bestuur, als die het ermee eens zijn wordt de sanctie teruggedraaid.

Beslissingen van het bestuur en moderators worden niet op het forum besproken.

Correspondentie over eventuele beslissingen worden alleen per email afgehandeld.

 

Tenslotte

 

Als je je niet aan deze regels houdt zullen de moderators en beheerders van het stomaforum je daarop aanspreken. Dit kan uiteindelijk leiden tot uitsluiting van het forum. Het bestuur van stichting Stomaatje behoudt zich het recht voor, personen de toegang tot de site voor een periode of definitief te ontzeggen en/ of te verwijderen van de site en/ of het forum van de stichting.

Om de identiteit van gebruikers te kunnen achterhalen, wordt van iedereen het IP-adres bewaar. Dit wordt enkel vrijgegeven op verzoek van justitie.

Je bent zelf ten alle tijde verantwoordelijk voor de inhoud van je berichten. Op het moment dat je een bericht plaatst beloof je daarmee het stomaforum en de medewerkers van de stichting volledig te vrijwaren van en bovendien schadeloos te stellen voor enige claim die direct dan wel indirect het gevolg is van je berichten.

Het is niet toegestaan beveiligingen op de site te omzeilen, onklaar te maken. Bij het omzeilen van IP bans, en andere beveiligingen behoudt het bestuur zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen. Bij valse identiteit is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

 

Tevens behouden de beheerders zich, te allen tijde, het recht voor, dit huishoudelijke reglement te wijzigen, zonder aankondiging vooraf. Forumgebruikers worden geacht op de hoogte te zijn van en te handelen naar de inhoud van dit document.

 

Laatst aangepast: 22 april 2012  

 

Doorgaan met aanmelden!