Activiteiten
Inhoudsopgave
Activiteiten
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Alle pagina's

 

Het geven van voorlichting en informatie.
We doen ons uiterste best om de website Stomaatje.nl te blijven voorzien van nieuwe en actuele informatie. Wij komen aan onze informatie door middel van lidmaatschap bij diverse verenigingen, het aankopen van scripties, boeken en tijdschriften op het gebied van gezondheid, het gaan naar symposia en beurzen en door het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen middels Internet.

 

We zijn bereid om voorlichting te geven op scholen, symposia en andere bijeenkomsten. En tot slot Stomalinks.nl aanvullen met nieuwe links en het voorkomen van dode links.

Het meehelpen creëren van een positiever beeld.
We proberen het onderwerp stoma zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen, om te laten zien dat er veel vooroordelen over dit onderwerp bestaan. Te denken valt aan het meewerken aan reportages en artikelen in tijdschriften, de krant en vakbladen, tv-optreden, de radio, het geven van voorlichting op scholen, symposia en andere bijeenkomsten, en door er gewoon open over te praten.  Ook door tot op heden weinig besproken onderwerpen zoals seksualiteit, zwangerschap, zwemmen, kleding etc, uitgebreid zowel in lotgenotencontact als website aan bod te laten komen, aangevuld met mooie foto's, hopen we daaraan bij te dragen.

Het samenwerken, stimuleren en opzetten van initiatieven die de leefbaarheid van mensen met een stoma vergroten.
Zoals bijvoorbeeld Design your stoma, waar je mooie stomahoesjes en banden kunt bestellen en zo laat zien dat een stoma heel mooi kan zijn.  

Contacten leggen in de breedste zin van het woord, zowel nationaal als internationaal.

Het bieden van lotgenotencontact.
Met ons forum proberen we een platform van informatie en ervaringen te bieden. We bieden zo de mensen de mogelijkheid met elkaar te praten over allerlei onderwerpen en eventueel persoonlijk met elkaar in contact te komen. En dat geldt niet alleen voor stomadragers, maar ook voor familie en vrienden van, verpleging en studenten en mensen die misschien ooit aan een stoma zullen moeten geloven. Vanuit het forum organiseren we ook meetings en uitjes waar lotgenoten de mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoeten. Zo’n meeting of uitje kan bestaan uit ergens gezellig wat met elkaar drinken, maar ook met elkaar naar de dierentuin, pretpark, zwemmen in een afgehuurd zwembad etc. Ook krijgen forumleden regelmatig een nieuwsbrief met allerlei informatie over de website, stichting en het forum.

Financiering van onze activiteiten.
Het zoeken naar mensen en bedrijven die ons willen steunen, op wat voor manier dan ook. Met deze middelen kunnen we dat wat is gestart verder vorm geven en in stand houden en de vele aanwezige ideeën uitwerken. Ook helpen we hier zelf aan mee door bijvoorbeeld jaarlijks een collecte te lopen in samenwerking met Handicap.nl (fondsenwervingsorgaan van de ANGO).

Stichting Stomaatje onder de aandacht brengen.
We trachten op allerlei manieren Stichting Stomaatje onder de aandacht brengen, zodat diegene die behoefte hebben aan informatie onze website weten te vinden. Dit doen we onder andere door de beroepsgroepen op de hoogte te brengen van ons bestaan, bijvoorbeeld door middel van onze flyers en visitekaartjes. We zorgen dat de website zo goed mogelijk in de zoekmachines te vinden is en dat onze link komt te staan op de websites en startpagina’s die met gezondheid te maken hebben. En ten slotte is natuurlijk mond op mond reclame ook erg belangrijk.

Verder zitten we nog vol met ideeën, vooral op internetgebied, die we in de toekomst hopen te realiseren.

 

 

Kijk op de volgende pagina's om onze specifiek al behaalde activiteiten gerangschikt per jaar te bekijken.

 Laatst aangepast op woensdag 26 november 2014 15:34
 
Terug naar boven

twitter insta

Linkedin facebook

Youtube email