Onze doelstellingen

 

 

Voorlichting en informatie

Het geven van voorlichting en informatie via onze diverse websites. We proberen op onze websites zo breed mogelijke informatie te verzamelen over het onderwerp stoma en alles wat daarbij komt kijken. De informatie laten we controleren door professionals zodat alle informatie die we overbrengen ook feitelijk juist en up-to-date is.

 

Geven van een positieve boost

Het geven van een positieve boost aan het onderwerp stoma. Laten zien dat een stoma niet het einde van de wereld is, maar dat er heel goed mee te leven valt. (Het hebben van) een stoma iets minder zwaar maken. Dit doen we op allerlei verschillende manieren, zoals openheid en de media opzoeken. Geen onderwerp uit de weg te gaan, zoals met ons boek "Relatie en seksualiteit met een stoma".

 

Samenwerken en stimuleren van initiatieven

Het samenwerken met en het stimuleren van initiatieven die de leefbaarheid van mensen met een stoma vergroten en die het hebben van een stoma leuker maken, zoals  www.designyourstoma.nl. En het mede mogelijk maken van het opkomen voor de belangen van mensen met een stoma. Stichting Stomaatje gebruiken als paraplu waaronder deze initiatieven zich kunnen ontplooien.

 

Lotgenotencontact

Het bieden van lotgenotencontact zowel individueel als door middel van ons forum, Stomaatjesgezocht.nl en onze facebookgroep. En we doen dit door middel van activiteiten, zoals door bijvoorbeeld elk jaar een zwembad af te huren.

 

Kijken naar de behoeften

We kijken naar de dingen waar behoefte aan is. Wat is er nog niet? Waar hebben stomadragers behoefte aan? Of de professionals? We willen lege plekken opvullen. Eigenlijk is op deze manier Stomaatje ook ooit ontstaan. We luisteren naar de behoeften van de mensen en proberen dit uit te dragen en te ontwikkelen.

Laatst aangepast op woensdag 07 juni 2017 10:05
 
Terug naar boven

twitter insta

Linkedin facebook

Youtube email