Andere technieken & stoma's - Totale Parenterale Voeding (TPV)
Inhoudsopgave
Andere technieken & stoma's
Ileo Pouch Anale Anastomose (IPAA)
INRA (Ileo Neo Rectale Anastomose)
Dynamische Gracilis plastiek
Pacemaker in de bil
Maagstimulator
Continent stoma
Indiana pouch
De Hautmann procedure (neo-blaas)
Cystostomie
Mitrofanoff stoma (monti/appendicovesicostomie)
Nefrostomie
Ureterostomie
Coffey-stoma
Vesico stoma
Malone techniek (cecostomie/appendicostoma)
Gastrostomie (PEG)
Jejunostomie (PEJ)
Totale Parenterale Voeding (TPV)
Tracheostomie
Leverstoma (galstoma)
Alle pagina's

 

Totale Parenterale Voeding (TPV)

Wanneer er door een (chronische) ziekte of operatie een verstoring in de opname van voeding is en het lichaam voeding (of vocht) niet meer via de orale (via de mond) of enterale (via het maag-darmkanaal) route op kan of mag nemen, kan Totale Parenterale Voeding (TPV) nodig zijn. Parenteraal betekent letterlijk ‘buiten de darm’. TPV is de aanlevering van voeding via een infuus buiten het maag-darmstelsel om, direct in de bloedbaan via bijvoorbeeld een ader of op een andere manier. Doordat de voedingstoffen direct in de bloedbaan komen wordt het spijsverteringskanaal ontzien.

 

Alle voedingsstoffen

In TPV zitten alle voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft, zoals suikers, eiwitten, vetten, vitaminen, mineralen en sporenelementen, net als in normale voeding. De voeding is alleen dusdanig bewerkt, dat deze zonder vertering in het maag-darmkanaal rechtstreeks in de bloedbaan kan worden toegediend. De samenstelling van de parenterale voeding is niet voor alle mensen gelijk. Afhankelijk van de behoefte aan energie, vocht en dergelijke kan de concentratie van de diverse voedingsstoffen variëren, evenals het aantal keren per week dat je parenterale voeding krijgt toegediend.

 

Ook thuis

Vaak wordt TPV gebruikt in het ziekenhuis, maar het kan ook thuis. En het kan tijdelijk zijn of blijvend. Je komt in aanmerking voor parenterale thuisvoeding wanneer je naar verwachting langer dan drie maanden TPV moet gaan gebruiken. Op dit moment hebben zo'n 160 mensen thuis-TPV. De voeding komt in de bloedbaan via een katheter met daaraan een infuussysteem en een infuuspomp.

 

Centraal veneuze katheter

De voeding kan niet in een ader in de arm of hand ingebracht worden. Deze kleine aders gaan ontsteken door de geconcentreerde voeding en gaan dichtzitten. De voeding dient in principe gegeven te worden in een grote ader in de hals of borskas. In de meeste gevallen wordt een centraal veneuze katheter (CVC) aangelegd. Deze kunnen ingebracht worden op verschillende plaatsen en bestaan getunneld en ongetunneld. Alle technieken kunnen bestaan uit een of meerdere lumina (lumen/uitgangen). De variaties: de Hickman-katheter, Subclavia, de Port-A-Cath en de Pass-Port, de shunt en de PICC.

 

 Laatst aangepast op dinsdag 01 maart 2022 18:05
 
Terug naar boven

twitter insta

Linkedin facebook

Youtube email