logo stomaatje alles over stomas

Een techniek ter vervanging van de ileostoma of urostoma is het continent stoma (Kock pouch), wat 'afsluitend stoma' betekent. De ontlasting of urine wordt niet meer opgevangen in een stomazakje, maar in een reservoir in het lichaam. Het reservoir is gemaakt van de laatste 45-50 cm van de dunne darm (ook wel ileum genoemd) en bevindt zich in de buikholte. De chirurg gebruikt 30-35 cm dunne darm voor het maken van het inwendige reservoir, wat ontstaat door twee stukken darm in de lengterichting te openen, aan elkaar te hechten en dubbel te klappen.

 

Reservoir

Er worden twee kleppen gemaakt door aan beide uiteinden van het reservoir een deel van de darm binnenstebuiten te keren. Door de druk in de buik worden de wanden van de klep tegen elkaar aan gedrukt, waardoor de urine of ontlasting in het reservoir blijft. Het overige stukje dunne darm gebruikt de chirurg om een afvoer te maken naar de buikwand toe, de uitgang van dit reservoir is in feite de stoma. Het is een klein, rond gaatje, rechts onder op de buik.

 

Op gezette tijden legen

Rechts onder in de buik bevindt zich een opening waardoor een katheter (slangetje) geschoven kan worden om het reservoir op gezette tijden mee te legen. Dat legen gebeurt ongeveer 3 tot 6 keer per dag, wat afhankelijk is van de grootte van het reservoir. Het is belangrijk dat het reservoir consequent geleegd wordt anders raakt hij overvol en kunnen er complicaties optreden. De opening wordt afgesloten met een gaasje, pleister of een stomacap. Ook moet het reservoir gespoeld worden om kans op verstopping en infecties tegen te gaan.

 

Niet bij een colostoma

Een continent stoma is geen alternatief voor alle typen stoma's. Deze techniek kan niet bij een colostoma worden uitgevoerd omdat de dikke ontlasting zich niet door een katheter laat afvoeren, maar wel bij een urostoma (onder) en ileostoma (boven). Net na de operatie zit er tijdelijk een katheter in de opening om het reservoir leeg te houden. Zo komt er geen te grote spanning op de gehechte darmnaden te staan en krijgen ze de kans te helen. Na een aantal dagen leer je het reservoir door middel van een stopje op de katheter uit te rekken en op gezette tijden te legen.

 

Niet voor iedereen

De grootste groep mensen met een stoma komen niet in aanmerking voor deze operatie. Bijvoorbeeld de mensen met de ziekte van Crohn, omdat bij deze ziekte het reservoir ook eventueel zou kunnen gaan ontsteken. Ook mensen met overgewicht komen niet voor deze techniek in aanmerking. De minimumleeftijd voor de aanleg van een continent stoma is 16 jaar. En tenslotte moet er nog een groot deel van de dunne darm aanwezig zijn.

 

Voor- en nadelen

Het voordeel van een continent stoma is dat je geen stomazakje meer hoeft te gebruiken. Maar er zijn ook nadelen. Op de lange termijn kunnen er namelijk complicaties optreden, zoals lekkages doordat de afsluitklep niet goed werkt of een vernauwing wat het katheteriseren bemoeilijkt. Ontsteking van het reservoir (pouchitis) komt ook voor, maar veel minder dan bij de ileoanale pouch. Deze techniek wordt niet zo vaak toegepast, zo hebben ongeveer 150 mensen in Nederland een continent ileostoma.

 

Lees de ervaringsverhalen van anderen met een continent stoma


 

×