Samen met je werkgever ga je bekijken of het werk wat je eerst deed, nu nog geschikt voor je is. Vooral zwaar lichamelijk werk is af te raden met een stoma. Bouwvakker, werken op een crèche, verpleegster; het kunnen beroepen zijn die met een stoma niet verstandig meer zijn doordat er zwaar getild moet worden. Met de nadruk op 'kunnen', want voor veel dingen zijn oplossingen te vinden en iedere situatie is weer anders. Dit hele proces noem je re-integratie.

 

 

Wat kun je nog wél i.p.v. niet

Bij de re-integratie staat centraal wat jij -de werknemer- gegeven je medische beperkingen, nog wél kunt in plaats van wat je niet kunt. Kijken naar de mogelijkheden, in plaats van de onmogelijkheden; dat is het motto van veel re-integratiebedrijven anno nu. Dat betekent dat je bijvoorbeeld in het bedrijf waar je werkt eventueel ander passend werk moet accepteren en dat de werkgever dat zo nodig ook moet aanbieden.

 

Poortwachter

Om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, bestaan er normen/ rechten/ plichten voor wat werkgever, Arbodienst/ bedrijfsarts en werknemer minimaal moeten doen aan re-integratie. Dit wordt de Wet verbetering Poortwachter genoemd. Samen met je werkgever doorloop je een aantal stappen totdat je uiteindelijk weer aan het werk kunt, dat is het uiteindelijke doel.

 

Arbo- bedrijfsarts

Als je 6 weken ziek bent wordt er een probleemanalyse gemaakt door de Arbo- bedrijfsarts. De arts zet op een rijtje wat de aard van je ziekte is en wat je wel en niet kunt. Na 8 weken wordt er een plan van aanpak geschreven samen met je werkgever, waarbij er rekening wordt gehouden met de probleemanalyse. Hierin kunnen dingen staan als: aanpassingen op het werk. Of, wanneer en onder welke voorwaarden je weer kunt beginnen met werken. En activiteiten die begeleiden naar ander werk. Zo kun je bijvoorbeeld beginnen op therapeutische basis, waarbij je gezondheid centraal staat en niet je werkprestatie en je daardoor rustig kunt wennen aan het werkritme. Of met halve dagen en dan langzaam iets meer opbouwen.

 

Evalueren

Regelmatig heb je contact met de arbodienst/ bedrijfsarts en werkgever om te evalueren of het doel in de plan van aanpak nog haalbaar is, en zo niet, dan kan het worden aangepast.

  •  Na ongeveer een jaar moeten jij en je werkgever de stand van zaken doornemen, wat een 'eerstejaarsevaluatie' wordt genoemd.
  •  Gedurende het tweede jaar wordt het zogenaamde 2e spoor traject opgestart, vaak met behulp van een re-integratiebedrijf. Tijdens dit tweede jaar worden naast de interne mogelijkheden ook naar externe passende mogelijkheden gekeken. Dit gebeurt vaak onder begeleiding van een re-integratiecoach/ mobiliteitscoach.
  •  Lukt het niet om na bijna twee jaar weer aan het werk te zijn? Dan stelt je werkgever samen met jou en de arbodienst/ bedrijfsarts een re-integratieverslag op. Dit verslag is een bundeling van documenten, zoals het plan van aanpak en de probleemanalyse. Hieruit blijkt wat jij en je werkgever hebben gedaan om weer aan het werk te gaan.

 

WIA-uitkering

Dit verslag heb je nodig voor de volgende stap: een WIA-uitkering aanvragen (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Dit is de opvolger van de WAO. Als er al eerder duidelijk is dat je door je ziekte niet meer kunt werken, kun je een WIA-uitkering met verkorte wachttijd aanvragen. Je werkgever betaalt maximaal 2 jaar je loon door (minstens 70%). Als je contract afloopt in de ziekteperiode kun je een ziektewet-uitkering aanvragen.

 

(Weer) aan het werk vanuit een uitkering

En wat als je in een uitkering zit en (weer) aan het werk wilt? Of tijdens je schoolperiode een stoma hebt gekregen en voor het eerst een baan zoekt? Indien je in een uitkering zit, is het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie. Je kunt hierbij bijvoorbeeld hulp krijgen van een arbeidsdeskundige of een werkcoach. Ook kun je via het UWV ondersteuning krijgen van een re-integratiebedrijf. Hiervoor kun je, als je een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt, een IRO aanvragen (Individuele Re-integratieovereenkomst: je kiest dan zelf een re-integratiebedrijf en stelt samen met dat bedrijf een plan op om weer aan het werk te gaan en het UWV betaalt de kosten).

 

PRB

Of, als je het werk niet meer kunt doen vanwege een ziekte of handicap, een PRB (Persoonsgebonden Re-integratiebudget om zelf je re-integratietraject te regelen). Een eigen bedrijf starten kan een interessante mogelijkheid zijn om (weer) aan het werk te gaan. Neem ook hiervoor contact op met het UWV.

 

Lees de ervaringen van andere stomadragers met re-integreren

Bij het onderwerp mede gebruik gemaakt van de bronnen: Arbo.nl, Leren.nl en UWV.nl.

 

Stomaatje Zwemdag

Zondag 30 juni organiseren wij weer een zwemdag voor stomadragers en hun naasten, kom jij ook?

Een impressie van de zwemdag

 

Ontvang een sleutelhanger!

Word nu donateur en ontvang een Stomaatje druppie of poepie sleutelhanger!

Druppie en poepie sleutelhanger met logo van Stichting Stomaatje

 

Doneer je ervaringen!

Deel je ervaringen voor onze website!

 

Design Your Stoma

Neem een kijkje in onze webshop!

 

Nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!


We versturen 4-6 nieuwsbrieven per jaar. Je kunt je afmelden door in de nieuwsbrief op de afmeld link te klikken. privacybeleid

Foutje gezien op Stomaatje.nl?

Help Stichting Stomaatje haar website verbeteren. Meld het via dit formulier.