logo stomaatje alles over stomas

Divertikels zijn kleine uitstulpingen van de slijmvlieslaag door de spierlaag van de darm. Je kunt ze vergelijken met de binnenband van een fiets die op een zwakke plek door de buitenband naar buiten drukt. Dan krijg je ook een uitstulping. Divertikels kunnen zich op iedere plek in het maag-darmkanaal voordoen, maar ontstaan meestal in de dikke darm (het colon) en vooral in het laatste deel ervan (het colon sigmoïdeum).

Het is niet helemaal zeker wat de oorzaak van divertikels is. Omdat divertikels vooral bij mensen in de westerse wereld voorkomen, neemt men aan dat het iets te maken heeft met verstopping en een vezelarm dieet. In ontwikkelingslanden eet men meestal vezelrijker dan in de westerse wereld. De ontlasting blijft bij een vezelarm dieet langer in de darmen, waardoor er meer druk op de darmwand kan ontstaan. Dit zou de vorming van de uitstulpingen tot gevolg hebben.

Diverticulosis

Diverticulosis (het voorkomen van divertikels in de dikke darm) wordt beschouwd als de meest voorkomende afwijking van de dikke darm in de westerse wereld. De kans dat iemand ooit in zijn leven divertikels krijgt wordt op ongeveer 40 tot 50% geschat. Je kunt divertikels hebben zonder dat je dit weet, slechts in zo'n 5 tot 20% van de gevallen geven divertikels aanleiding tot klachten. De klachten ontstaan meestal pas als voedselresten in de divertikels achterblijven, waardoor bacteriën zich gaan vermenigvuldigen.

 

Diverticulitis

Een divertikel kan dan gaan ontsteken: dit noem je diverticulitis. Een enkele keer is de ontsteking zo ernstig dat de divertikel knapt en de darminhoud de buikholte instroomt (perforatie). Dit veroorzaakt buikvliesontsteking. Dit is een levensbedreigende situatie die vrijwel altijd leidt tot een operatie.

Divertikels moeten niet verward worden met darmpoliepen. Poliepen groeien op het slijmvlies van de darm naar binnen en kunnen darmkanker veroorzaken, terwijl divertikels door de darmwand heen de buikholte in groeien en nooit kwaadaardig worden. Ze zijn meestal onschuldig, maar als ze ontstoken raken kunnen ze complicaties geven.

 

Lees de ervaringsverhalen over het hebben van diverticulitis.

 

×