logo stomaatje alles over stomas

  

Voorlichting en informatie

Het geven van voorlichting en informatie via onze diverse websites. We proberen op onze websites zo breed mogelijke informatie te verzamelen over het onderwerp stoma en alles wat daarbij komt kijken. De informatie laten we controleren door professionals zodat alle informatie die we overbrengen ook feitelijk juist en up-to-date is.

 

Geven van een positieve boost

Het geven van een positieve boost aan het onderwerp stoma. Laten zien dat een stoma niet het einde van de wereld is, maar dat er heel goed mee te leven valt. (Het hebben van) een stoma iets minder zwaar maken. Dit doen we op allerlei verschillende manieren, zoals openheid en de media opzoeken. Geen onderwerp uit de weg te gaan, zoals met ons boek "Relatie en seksualiteit met een stoma".

 

Samenwerken en stimuleren van initiatieven

Het samenwerken met en het stimuleren van initiatieven die de leefbaarheid van mensen met een stoma vergroten en die het hebben van een stoma leuker maken, zoals www.designyourstoma.nl. En het mede mogelijk maken van het opkomen voor de belangen van mensen met een stoma. Stichting Stomaatje gebruiken als paraplu waaronder deze initiatieven zich kunnen ontplooien.

 

Lotgenotencontact

Het bieden van lotgenotencontact zowel individueel als door middel van onze Stomaatje Facebook groep, wat inmiddels een platform van informatie-uitwisseling is geworden. En we doen dit door middel van activiteiten, zoals bijvoorbeeld met onze jaarlijkse Stomaatje Zwemdag.

 

Kijken naar de behoeften

We signaleren naar de dingen waar behoefte aan is. Wat is er nog niet? Waar hebben stomadragers behoefte aan? Of de professionals? We willen lege plekken opvullen. Eigenlijk is op deze manier Stomaatje ook ooit ontstaan. We luisteren naar de behoeften van onze achterban en proberen dit uit te dragen en te ontwikkelen.

 

×