logo stomaatje alles over stomas

  Dit zijn onze plannen voor de jaren 2020 t/m 2024

 

Hoofddoelen

 •   Vernieuwen websites door het upgraden van systemen en uitbreiden met informatie.
 •  Geven van een positieve boost - Media, websites, boeken en activiteiten.
 •  Design Your Stoma professionaliseren en product ontwikkeling.
 •  Het vergroten van onze achterban (donateurs, Facebookgroep, nieuwsbriefabonnees).
 •  Het vergroten van de vrijwilligers groep waardoor er meer activiteiten kunnen worden georganiseerd en projecten kunnen worden opgestart.
 •  Naast de al bestaande websites onderzoek doen voor een of twee nieuwe website projecten.

 

Acties

 •  Upgraden website systemen naar de nieuwste versie, waardoor je ook verbeteringen kan aanbrengen in uiterlijk en gebruiksvriendelijkheid.
 •  Teksten updaten en aanvullen. Ervaringsverhalen toevoegen, nieuwe onderwerpen, verbeteren en aanvullen onderwerpen en controle door onze ambassadeurs.
 •  Enquêtes uitzetten om te kijken wat er onder stomadragers leeft. Kijken wat er op de website aangevuld kan worden of dieper uitgezocht moet worden. Al dan niet met onze ambassadeurs.
 •  Het zelf actief benaderen van de media dmv persberichten of reageren op directe of indirecte oproepen van de media.
 •  Onderzoeken van een nieuw te schrijven boek in onze serie met ervaringsverhalen.
 •  Activiteiten organiseren zoals onze zwemdag. Daarmee laten zien wat je wel allemaal kan met een stoma.
 •  Processen bij designyourstoma automatiseren (factureren, pakbonnen enz).
 •  Nieuwe ideeën omzetten in producten. Producten die iets toevoegen aan wat we al hebben en oplossingen bieden voor stomadragers. Eventueel doormiddel van een samenwerking met een bedrijf.
 •  Stichting Stomaatje wil zoveel mogelijk mensen/stomadragers de informatie geven die ze zoeken en het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan.
 •  Het beter uitwerken wat mensen drijft om donateur van Stichting Stomaatje te worden. Daarop in te spelen om een win-win situatie te creëren.
 •  Blijven kijken waar onze doelgroep zich bevind en waar de behoeftes liggen. Eventueel een account openen op een voor Stichting Stomaatje nieuwe social media kanaal.
 •  Er wordt meer en meer gevraagd om activiteiten in de regio waar mensen wonen. Ontmoeten, maar niet te ver en niet te duur. Het DB heeft het al druk zat, dus het opbouwen van een vaste groep vrijwilligers die meerdere keren per jaar iets organiseren voor de stomadrager.
 •  Onderzoeken hoe we binnen onze achterban actieve vrijwilligers kunnen trekken.
 •  Door middel van o.a. PGOSupport kennis uitbreiden van onze vrijwilligers. Door kennis is het mogelijk om processen te verbeteren en nieuwe activiteiten te ontplooien.
 •  Onderzoeken hoe een nieuwe community op te richten die niet gekoppeld is aan een specifieke social media kanaal.
 •  Onderzoeken of Stichting Stomaatje voor iedere leeftijdscategorie de juiste en genoeg informatie biedt.
 •  Het delen van onze kennis aan studenten in opleiding, scholen en symposia van professionals.

 

×