logo stomaatje alles over stomas

 

Door je bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.  

Alle op de servicepagina genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of per e-mail overeengekomen.

De prijzen zijn onder voorbehoud van druk en type fouten en gelden voor 2016.

Voor verzending naar het buitenland gelden afwijkende verzendtarieven.

Bij een bestelling via ons bestelformulier ontvang je een bevestigings e-mail met daarbij een factuur op het door jou opgegeven e-mailadres, waarna je tot betaling over kunt gaan.

De bestelling wordt pas in orde gemaakt nadat de betaling binnen is.

Betaling geschiedt via bankoverschrijving d.m.v. vooruitbetaling.

Bestellingen waarvan de betaling binnen 14 dagen niet binnen is zullen, na schriftelijke bevestiging naar het door u opgegeven e-mailadres, worden geannuleerd.  

Ons streven is om binnen 2 weken gerekend na ontvangst van betaling de bestelling naar je toe te sturen. De levertijd is geheel vrijblijvend en een streefperiode, we behouden ons het recht dat een bestelling door overmacht* langer kan duren. Lukt dit om wat voor reden dan ook niet, dan krijg je hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien het betreffende product niet meer leverbaar is zullen we je hiervan ook zo snel mogelijk op de hoogte stellen.  

* Onder overmacht wordt in het algemeen verstaan: alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan nakoming redelijkerwijs niet van ons gevergd kan worden. Overmacht is ook aanwezig indien een toeleverancier ons niet of niet tijdig de benodigde materialen levert.  

Aflevering zal plaatsvinden door TNT post op het door jou aangegeven adres. 

De verzending gebeurt voor risico van de koper. Stichting Stomaatje draagt zorg voor een veilige verpakking maar is niet aansprakelijk voor vertraging, schade, vermist raken of diefstal tijdens de verzending door TNT post. Je kunt je bestelling daarom ook verzekerd laten verzenden.  

De artikelen kunnen alleen in overleg worden geretourneerd. Klachten dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk (e-mail) aan ons kenbaar te worden gemaakt, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Na het verstrijken van deze termijn wordt er aangenomen dat de goederen in goede staat zijn ontvangen.

Wij doen ons uiterste best een goed product te leveren, doch zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade in welke vorm dan ook, die het gevolg zou kunnen zijn van gebruik of de ongeschiktheid van het door ons geleverde product.  

Stichting Stomaatje behoudt zich het recht om de leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.  

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van de Stichting Stomaatje. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen om tot een oplossing te komen, alvorens naar de rechter te gaan.

 

×