logo stomaatje alles over stomas

Om een duidelijker beeld te krijgen van de verschillen in vergoeding voor medische afval per gemeente in Nederland hebben we in 2022 een enquête gehouden. Aan deze enquête hebben 502 mensen (stomadragers) deelgenomen.

Lees verder

70% van de deelnemers geeft aan geen extra kosten te maken

Het meest verbazingwekkende uit de enquête is dat maar liefst 70% van de deelnemers aangeeft geen extra kosten te maken, ondanks alle extra materialen die nodig zijn voor het dragen/verschonen van een stoma. Dit kan komen doordat mensen niet ervaren dat ze de bak of vuilniszakken vaker aan de weg moeten zetten of weg moeten brengen of doordat ze al zo lang een stoma hebben dat het materiaal al niet meer als extra afval gerekend wordt. Ook zijn er gemeenten die al gebruik maken van vergoedingen waardoor er geen extra kosten zijn voor de stomadrager.

 

47% heeft overlast van de geuren die vrijkomen na het weggooien

De geurtjes die vrij zouden kunnen komen na het weggooien van het materiaal zorgt voor maar liefst 47% van de deelnemers voor overlast. Daar is dus ruimte voor verbetering.

 

56% weet niet dat er (mogelijk) een vergoeding voor medisch afval bestaat

Wat ook duidelijk naar voren komt is dat 56% van de mensen niet weet dat er (mogelijk) een vergoeding voor medisch afval bestaat. Dit is voor ons een groot punt van aandacht! Wij vinden het belangrijk dat iedereen de vergoeding krijgt waar hij/zij recht op heeft. Wij zullen er dan ook onze missie van maken dat zoveel mogelijk (nieuwe) stomadragers te horen krijgen dat er mogelijk een vergoeding bestaat.

 

 

Maar 8% heeft dit via de stomaverpleegkundige waargenomen

Wij hebben ondertussen naar alle stomaverpleegkundige in Nederland een brief gestuurd met de vraag of ze dit onderwerp met (nieuwe) stomadragers willen bespreken, aangezien zij meestal het eerste aanspreekpunt zijn. En uit de enquête is nu gebleken dat maar 8% van de deelnemers via de stomaverpleegkundige heeft waargenomen dat er mogelijk een vergoeding bestaat.

 

Ons streven is te onderzoeken of het mogelijk is dat er één lijn wordt getrokken

Hoewel er al best een aantal gemeenten zijn die vergoedingen hebben voor medisch afval, zijn deze wel heel erg verschillend. Ons streven is dan ook om te onderzoeken of het mogelijk is dat er één lijn getrokken kan worden in Nederland en dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt per provincie of gemeente welke vergoeding er beschikbaar is.

 

71% is tevreden met de vergoeding die er in hun gemeente bestaat

Gelukkig is het overgrote deel, 71%, tevreden met de vergoeding die er in hun gemeente bestaat. De deelnemers die niet tevreden zijn zien bijvoorbeeld liever dat het gratis wordt of ze geven aan dat er een te hoge grens qua ledigingen is vastgesteld waardoor ze de vergoeding niet eens halen.

 

Conclusie: er valt nog veel winst te behalen

Onze algehele conclusie is dat er nog veel winst te behalen valt in de informatieverstrekking over vergoedingen voor medisch afval. En hoewel het overgrote deel van de stomadragers die er al een vergoeding krijgt hier tevreden over is, zou het veel eerlijker/makkelijker zou zijn als de vergoeding door heel Nederland hetzelfde zou zijn.

 

Lees hier meer over medisch afval en het DIFTAR systeem

 

×