Artikelindex

 

We hebben de Niek de Jong prijs gewonnen!!, 4 november 2009

 

Toespraak door de heer H. Wiegel (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland) bij de uitreiking van de Niek de Jong prijs op woensdag 4 november 2009

 

"Dames en heren, Het is iedere keer weer een genoegen om als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland de Niek de Jongprijs te mogen uitreiken. Niet alleen omdat het altijd leuk is om cheques met een geldbedrag weg te geven. Maar ook vanwege het feit dat de inzendingen voor de Niek de Jong Prijs iedere keer weer bijzondere verrassingen opleveren. Dit jaar mogen we zelfs van een record spreken: er werden maar liefst 67 projecten ingediend."

 

 

"Het leuke van de Niek de Jong Prijs is bovendien het feit dat vandaag ieder project er met een geldbedrag vandoor gaat: u allen, als vijf genomineerde projecten, hebt in ieder geval elk al 2500 euro. Die 2500 euro kunt u besteden aan uw project. Dat is een mooie aanmoediging, dunkt me. En wie de 10.000 euro – de hoofdprijs - binnensleept ga ik een bekend maken. Maar ik houd de spanning er nog even in.

De Niek de Jong Prijs is een prijs die niet alleen om het beste zorgidee of het meest innovatieve project gaat. Bewust is er een element aan toegevoegd: het project moet in 2007 en/of 2008 bekend zijn geworden in de Nederlandstalige media. Dus op radio, televisie, in de krant en dergelijke. Bij het selecteren van de vijf genomineerde projecten, heeft de jury daar speciaal op gelet. Het gaat dus om projecten die de zorg in Nederland op een positieve wijze in de media hebben belicht. Dat is inderdaad gebeurd met de projecten die we zojuist op het scherm hebben zien langskomen. Een van die projecten wist zelfs met het behalen van de nominatie het Algemeen Dagblad te halen…

Voordat ik ieder project kort de revue laat passeren naar aanleiding van het juryrapport, ga ik een aantal personen bedanken: • Allereerst natuurlijk de jury van de Niek de Jong Prijs 2009: mevrouw (Atie) Schipaanboord, directeur Beleid en Innovatie van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. De heer (Ton)Van Houten, juryvoorzitter en in het dagelijks leven bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. En de heer (Ruud) Koolen, hoofdredacteur van het blad Skipr. • Ik moet natuurlijk ook het Innovatiefonds Zorgverzekeraars in de persoon van mevrouw (Ine)Van Hest van harte dankzeggen: het Innovatiefonds maakt de prijs financieel mogelijk en zorgt er zo voor dat projecten zich verder kunnen ontwikkelen en bovendien in het zonnetje gezet worden."

Bron foto: Zorgverzekeraars Nederland

"Dan ga ik nu naar het juryrapport. Ik lees dit niet letterlijk voor maar sta bij ieder project even kort stil in dezelfde volgorde als u de filmpjes hebt gezien. Het blijft dus nog even spannend….


Het project Koesterkind van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
Zoals u hebt gezien is dit een aangrijpend project. De jury vindt het bovendien een bijzonder dapper project. Ieder jaar wordt bij ruim 500 kinderen de diagnose kanker gesteld. Ieder jaar overlijden er 125 kinderen aan kanker. Het project Koesterkind steunt ouders in de meest erge fase van hun leven: ze weten zeker dat hun kind dood gaat. Voor volwassenen is de palliatieve zorg in Nederland steeds beter geregeld. Voor kinderen nog niet en juist daarom vindt de jury dit een prijzenswaardig initiatief. Het sterke van het project is dat het niet om alleen een boekje gaat voor ouders maar dat er ook informatie op maat is voor leerkrachten en voor huisartsen, juist ook omdat zij vaak niet goed weten hoe met dit soort moeilijke zaken om te gaan. Juist de veelheid van communicatiemiddelen en het totale concept van ondersteuning, gecombineerd met behoorlijk wat publiciteit, leverde deze nominatie op.

Stichting Stomaatje (met de klemtoon op ‘maatje’ zoals tomaatje)
Deze jonge stichting, opgericht door mevrouw (Eliene) Roelse wil – en ik citeer – de stoma leuker maken en meer bekendheid geven zodat het taboe dat er rondom hangt wordt doorbroken. De jury is onder de indruk van dit initiatief door jonge mensen. Er hangt inderdaad een taboe rond het hebben van een stoma, het wordt gezien als vies en niet normaal, iets voor oude en zieke mensen. De Stichting Stomaatje is gericht aan imagoverbetering gaan werken, door onder meer jonge mensen met een stoma bij elkaar te brengen, door gebruik te maken van het internet om dagelijks met elkaar in contact te zijn, door van het stomazakje zelfs ‘design’ te maken. Om zo jongeren met een stoma onafhankelijk in het leven te laten staan. De jury vindt het prijzenswaardig dat heel gericht is gezocht naar media die zich op jongeren richten: BNN, jongerenprogramma’s, radioprogramma’s gericht op jongeren, jongerentijdschriften enzovoorts. En dat allemaal bedacht in een tienerkamer, door iemand die als stomadrager zocht naar informatie over stoma’s. Een terechte nominatie, mede gezien de plannen die de stichting voor de toekomst heeft.

De metamorfosedag van de stichting BOSK
Al sinds 2003 wordt de metamorfosedag georganiseerd en al jaren is er veel publiciteit. De verpleegkundig coördinator van het schisisteam Nijmegen, mevrouw (Marjan) Nijhuis, nam het initiatief dat dus al jaren succesvol is. Ook hier gaat het om jongeren, jongeren in de leeftijd dat uiterlijk heel belangrijk voor ze is. Die in hun lagere schooltijd vaak gepest zijn. Jongeren die, zoals Nina Caris in het filmpje, soms sinds hun geboorte al tientallen keren zijn geopereerd om hun schisis (hazenlip in de volksmond, maar dat wil men liever niet zo genoemd hebben) te verhelpen. Nina, zo heb ik me laten vertellen, al 16 keer! De metamorfosedag helpt, aldus de jury, jonge mensen een positief beeld over zichzelf te ontwikkelen. De jury vindt het mooi dat bekende Nederlanders belangeloos hun medewerking hebben verleend aan dit initiatief. Terecht een nominatie voor de Niek de Jong Prijs dus en terecht in ieder geval een prijs van 2500 euro.

Heb ik een probleem dan? van de Interakt Contour Groep
De Interakt Contour Groep is een grote organisatie in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel die mensen ondersteunt met een lichamelijke of geestelijke handicap. Niet aangeboren hersenletsels, door bijvoorbeeld ongelukken, horen daar ook bij en speciaal voor behandelaars van deze groep schreef psycholoog/gedragskundige de heer (Arno) Prinsen het boek ‘Heb ik een probleem dan?’ De jury vindt het bijzonder dat dit boek zoveel navolging heeft gekregen bij andere instellingen. De geschetste driedeling van voorbijganger-zoeker-klant spreekt heel veel collega-behandelaars blijkbaar aan. Overal in het land worden nu door Prinsen en zijn collega’s trainingen gegeven omdat het zowel de cliënt zelf als de hulpverlener enorm helpt om verder te komen. Tel daarbij op dat er rond de verschijning van het boekje veel publiciteit is geweest, dan is de nominatie voor de Niek de Jong Prijs een terechte.

Hotel WA-huis
De jury is enthousiast over het binnenhalen van niet-patienten in een psychiatrisch ziekenhuis. Psychiatrische instellingen worden toch ook vaak nog met taboes omgeven. Bewust werkt Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg zo aan het imago in de zorg. Ook met dit project worden vooroordelen doorbroken. Het project is volgens de jury makkelijk kopieerbaar voor andere instellingen, leverde veel positieve publiciteit op en verdient in ieder geval navolging.

Tot zover de mening van de jury en ik voel de spanning in de zaal nu echt toenemen (de temperatuur overigens ook), dus het wordt tijd voor de ontknoping….

De jury is van mening dat alle vijf genomineerde projecten voldoen aan de criteria voor de Niek de Jong Prijs. Er kan er echter maar één de hoofdprijs winnen en dat was ook dit keer weer een echt moeilijke beslissing.

De jury heeft daarom gekozen voor het initiatief dat vanuit het niets is ontstaan, vanuit een patiëntengroep zelf, een patiënt die op zoek was naar informatie, letterlijk in een huiskamer, die informatie niet kon vinden en dacht: dan ga ik het zelf doen en een stichting oprichten….

De winnaar van de Niek de Jong Prijs 2009 is ….. de Stichting Stomaatje!!

Bron onderste twee foto's: Zorgverzekeraars Nederland

 

Het Stomaatje team van toen met Niek de Jong:

 

 

Stomaatje Zwemdag

Zondag 30 juni organiseren wij weer een zwemdag voor stomadragers en hun naasten, kom jij ook?

Een impressie van de zwemdag

 

Ontvang een sleutelhanger!

Word nu donateur en ontvang een Stomaatje druppie of poepie sleutelhanger!

Druppie en poepie sleutelhanger met logo van Stichting Stomaatje

 

Doneer je ervaringen!

Deel je ervaringen voor onze website!

 

Design Your Stoma

Neem een kijkje in onze webshop!

 

Nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!


We versturen 4-6 nieuwsbrieven per jaar. Je kunt je afmelden door in de nieuwsbrief op de afmeld link te klikken. privacybeleid

Foutje gezien op Stomaatje.nl?

Help Stichting Stomaatje haar website verbeteren. Meld het via dit formulier.