logo stomaatje alles over stomas

 • Poll: Hoe vaak heb jij een lekkage?

  Mei 2024

  Kortgeleden hebben we een poll uitgezet die ging over iets vervelends dat kan gebeuren bij een stoma: lekkage. We vroegen stomadragers hoe vaak zij hier last van hebben. Een lekkage is als de output van je stoma onder de huidplak doorkomt. 273 stomadragers hebben deze poll ingevuld, dank daarvoor!

  Lees verder

 • Bijna 60% van de stomadragers weet niet dat er tegemoetkoming bestaat voor medisch afval

  Om een duidelijker beeld te krijgen van de verschillen in vergoeding voor medische afval per gemeente in Nederland hebben we in 2022 een enquête gehouden. Aan deze enquête hebben 502 mensen (stomadragers) deelgenomen.

  Lees verder

 • Poll: Draag je een een- of tweedelig systeem?

  Het eendelige systeem is duidelijk favoriet!

  Januari 2023

  Op onze besloten Facebookgroep hebben we een poll geplaatst met de vraag wat voor systeem mensen dragen, een- of tweedelig? Bij een eendelig systeem zitten de plak en zak aan elkaar en bij een tweedelig systeem zijn het twee losse gedeelten. In totaal reageerden er 464 stomadragers.

  Lees verder

 • Plak verwarmen vóór aanbrengen verouderd advies, wat doen de stomadragers?

  Oktober 2022

  Op Nursing.nl kwam voorbij (zie onderaan de pagina) dat het vroeger werd geadviseerd om de huidplak vóór het aanbrengen te verwarmen, maar dat dit geen meerwaarde heeft als het materiaal op kamertemperatuur wordt bewaard. Door de plak na aanbrengen 1 minuut te verwarmen, hecht de plak wel beter.

  Lees verder

 • Poll uitslag: Hoe leeg je je zakje op het toilet?

  November 2021

  Op onze besloten Facebookgroep hebben we een vraag uitgezet over het legen van het stomazakje op het toilet. In totaal hebben 330 stomadragers (van de toen 2163 leden van de groep) de poll ingevuld.
  De meeste mensen die een zogenoemd ‘leegbaar’ stomazakje gebruiken hebben een ileostoma of een urinestoma. Degene met een colostoma gebruiken meestentijds een gesloten zakje.

  Lees verder

 • Conclusie Vergoedingen & bezuinigingen NL enquête: Maar liefst 46% van de stomadragers moet producten uit eigen zak betalen!

  De Vergoedingen & bezuinigingen NL enquête deel 4

  Juli 2021

  Om een goed overzicht te krijgen van het effect dat de bezuinigingen hebben op jullie als stomadrager, vroegen we onze achterban een enquête in te vullen. In totaal vulden 585 mensen de enquête in.

  We vroegen wat er op het gebied van bezuinigingen werd ervaren. Het resultaat ziet er als volgt uit:

  Lees verder

 • Conclusie enquête: Nazorg na IC opname schiet veelal nog tekort

  Maart 2021

  Stichting Stomaatje vroeg haar achterban naar aanleiding van het contact met de IC Connect vereniging, hoeveel mensen met een stoma IC ervaringen hebben. In totaal vulden 456 mensen de enquête in, waarvan 272 mensen aangeven dat ze op de Intensive Care hebben gelegen. Dit is maar liefst bijna 60%.

   

  Lees verder

 • Lancering NoSmelly cover: ruim 54% van de stomadragers is onzeker over geurtjes

  Februari 2021

  “Whoooeeh jeej “ dat was de spontane reactie van Michelle toen ze vernam dat haar slogan de winnende was voor het nieuwe product dat Stichting Stomaatje in haar webshop Design Your Stoma heeft gelanceerd. Een maatwerk stomahoes van een geurabsorberend textiel, gemaakt van een stof die de geur vasthoudt en pas loslaat in de wasmachine, waardoor je niets meer ruikt!

  Lees verder

 • Resultaten onderzoek problemen gebruik stomamateriaal

  Oktober 2020

  Stichting Stomaatje werkt graag mee aan onderzoeken ten behoeven van stomadragers. In oktober 2020 hebben we geholpen met het onder de aandacht brengen van een digitale vragenlijst onder onze achterban. Inmiddels zijn de resultaten daarvan bekend!

  Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de afstudeeropdracht voor de master Industrial Design Engineering aan de Universiteit Twente. In totaal deden er 199 mensen met een stoma mee aan een digitale vragenlijst. In de daaropvolgende interviews zijn er 16 ileo- en colostoma dragers mede als 7 gespecialiseerde wond- en stoma verpleegkundigen geïnterviewd. Vervolgonderzoek vindt de komende maanden plaats waarin wordt gezocht naar innovaties op het gebied van de basismaterialen om lekkages te voorkomen en/of te verminderen.

  Lees verder

 • Vakantie en corona, durven wij stomadragers dat?

  September 2020

  De corona heeft veel invloed op ons dagelijkse leven, en vaak nog meer als je iets mankeert. Op vakantie gaan en corona, durven wij stomadragers dat? We hebben deze vraag gesteld op onze besloten Facebookgroep.

  Lees verder

 • Conclusie bezuinigings enquête: veel stomadragers maken zich zorgen over de vergoedingen

  De bezuinigings enquête deel 3

  Juli 2020 

  Namens Stichting Stomaatje hebben wij onze achterban via social media en nieuwsbrief gevraagd een enquête in te vullen, waarin ze hun ervaringen kwijt kunnen rondom zorgverzekeringen en de bezuinigingen.

  Tweemaal eerder is er eenzelfde enquête uitgezet, waarbij Stichting Stomaatje de resultaten van deze enquêtes met elkaar kan vergelijken om te zien welke veranderingen er zichtbaar zijn. Zo krijgen we inzicht in wat er leeft onder de stomadragers en kunnen we hierop inspringen.

  In totaal hebben 511 stomadragers deze derde enquête ingevuld, hartelijk dank iedereen voor de bijdrage!

  Lees verder

 • Buikslapen en een stoma, gaat dit samen?

  Mei 2020

  Op onze besloten Facebookgroep hebben we een vraag uitgezet over het op je buik slapen met een stoma. Kan dit nog, of is dit helemaal niet meer mogelijk? In totaal hebben 250 stomadragers de poll ingevuld.

   Lees verder

 • Consequenties Corona voor stomadragers

  April 2020

  Wat zijn de medische gevolgen voor stomadragers in deze onzekere Corona tijd? Zijn er behandelingen, onderzoeken of operaties bij hen uitgesteld? Wij hebben begin april een poll uitgezet op onze besloten Facebookgroep, 247 mensen uit onze achterban hebben hierop gereageerd.

  Lees verder

 • Wat doen stomadragers met overtollig stomamateriaal?

  Poll ‘wat doe je met stomamateriaal dat je over hebt?’ 

  Maart 2020

  We zijn als stichting benieuwd wat (oud) stomadragers doen met hun materiaal dat ze door welke reden dan ook niet meer gebruiken en hierdoor maar in de kast blijft liggen. We hebben een poll uitgezet op onze besloten Facebook groep en kregen in totaal 172 reacties.

  Lees verder

 • Conclusie poll: het filter op stomazakjes laat soms nog te wensen over!

  Januari 2020

  Op onze besloten Facebookgroep hebben we een poll uitgezet met de vraag of mensen last hebben van klachten bij hun stomamateriaal en zo ja welke. Er kwamen bijna 300 reacties binnen. 

   

  Lees verder

 • Uitkomsten enquête stomaverpleegkundige

  Augustus 2019

  Namens Stichting Stomaatje hebben wij onze achterban gevraagd een korte enquête in te vullen, waarin wij inzicht wilden krijgen in enkele aspecten rondom de stomaverpleegkundigen. In totaal hebben 155 stomadragers deze enquête ingevuld, hartelijk dank iedereen voor de bijdrage!

  Lees verder

 • Blueline gripzakjes van CombiCare

  2017

  Wij kregen meerdere meldingen binnen van stomadragers die ondervinden dat de Blueline blauwe afvalzakjes met gripsluiting die ze via Combicare hebben verkregen te dun zijn (geworden) en niet geurdicht.

  Lees verder

 • Een steeds groter wordende groep dient bepaalde stomamaterialen zelf te betalen, naast het al forse eigen risico

  April 2017

  Namens Stichting Stomaatje hebben wij onze achterban gevraagd een korte enquête in te vullen, waarin wij inzicht willen krijgen in enkele aspecten rondom zorgverzekeringen en de bezuinigingen.

  Er is vorig jaar eenzelfde enquête geweest, waarbij Stichting Stomaatje de resultaten van deze enquêtes met elkaar kan vergelijken om te beoordelen of en welke veranderingen er het afgelopen jaar te zien zijn.

  In totaal hebben 239 stomadragers deze tweede enquête ingevuld, hartelijk dank iedereen voor de bijdrage!

  Lees verder

 • De bezuinigingen een saai onderwerp? Nee, belangrijk!

  Mei 2016

  Een lastig en misschien in sommige ogen saai onderwerp; de bezuinigingen in de zorg en alle commotie rondom de zorgverzekeraars. Maar wel een belangrijk onderwerp en iets wat alle stomadragers aangaat, want wij zijn daar ook onderdeel van!

  Stomadragers zijn afhankelijk van hun materiaal en hebben dus behoefte aan op hen afgestemd kwalitatief goed materiaal waar ze op kunnen vertrouwen. Hebben ze dit niet dan kan dit een grote aanslag op het dagelijkse leven betekenen. Lekkages, huidproblemen, dingen waardoor je je erg onzeker kunt voelen en die kunnen worden opgelost door het juiste materiaal.

  Wat merken stomadragers van de bezuinigingen? En zijn er stomadragers overgestapt van zorgverzekeraar of leverancier? Deze en meer vragen hebben we aan onze achterban in een enquête voorgelegd.

  Lees verder

×